▲ กลับด้านบน

เอกสารปักหมุด

แบบประเมินตนเองและวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star Quality Award : VQA) 2558
อัพโหลดเมื่อ 2/1/2015

[WORD] แบบประเมินตนเองสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

อัพโหลดเมื่อ : 2/1/2558

DOCX59 KBดาวน์โหลด
[WORD] วิธีการเขียน SAR เขตพื้นที่

อัพโหลดเมื่อ : 2/1/2558

DOCX45 KBดาวน์โหลด
[WORD] กำหนดการประเมิน VQA ระดับประเทศ

อัพโหลดเมื่อ : 2/1/2558

DOCX25 KBดาวน์โหลด
[WORD] แบบตอบรับการร่วมงาน (เขตพื้นที่)

อัพโหลดเมื่อ : 2/1/2558

DOCX18 KBดาวน์โหลด
[WORD] ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงาน

อัพโหลดเมื่อ : 2/1/2558

DOCX34 KBดาวน์โหลด

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4
อัพโหลดเมื่อ 16/12/2014

หลักการและเหตุผล

อัพโหลดเมื่อ : 16/12/2557

PDF52 KBดาวน์โหลด
กำหนดการ

อัพโหลดเมื่อ : 16/12/2557

XLSX25 KBดาวน์โหลด
จดหมาย

อัพโหลดเมื่อ : 16/12/2557

PDF870 KBดาวน์โหลด
ใบตอบรับ

อัพโหลดเมื่อ : 16/12/2557

PDF159 KBดาวน์โหลด

เอกสารสำหรับผู้เข้าสอบรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ
อัพโหลดเมื่อ 29/11/2014

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - กำหนดการ

อัพโหลดเมื่อ : 29/11/2557

PDF60 KBดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - การเตรียมตัวสอบ

อัพโหลดเมื่อ : 29/11/2557

PDF62 KBดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.1 - การพักค้าง

อัพโหลดเมื่อ : 29/11/2557

JPG111 KBดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2 - สถานที่ชมนิทรรศการ ชมภาพยนตร์

อัพโหลดเมื่อ : 29/11/2557

JPG114 KBดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - ป้ายติดหน้ารถ

อัพโหลดเมื่อ : 29/11/2557

PDF233 KBดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 - ใบตอบรับการเข้าสอบ

อัพโหลดเมื่อ : 29/11/2557

PDF46 KBดาวน์โหลด
จดหมาย

อัพโหลดเมื่อ : 29/11/2557

PDF150 KBดาวน์โหลด

หนังสือสอบ โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ (ชั้นประถมศึกษา)
อัพโหลดเมื่อ 20/11/2014

มารยาทชาวพุทธ (ระดับประถมศึกษาตอนต้น)

อัพโหลดเมื่อ : 20/11/2557

PDF18900 KBดาวน์โหลด
พุทธประวัติ (ระดับประถมศึกษา)

อัพโหลดเมื่อ : 20/11/2557

PDF9556 KBดาวน์โหลด
เปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมชาวพุทธ (ระดับชั้น ป.4 - ม.6)

อัพโหลดเมื่อ : 20/11/2557

PDF31140 KBดาวน์โหลด

หนังสือสอบ โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ (ชั้นมัธยมศึกษา)
อัพโหลดเมื่อ 20/11/2014

พุทธประวัติและอนุพุทธะ (ระดับมัธยมศึกษา)

อัพโหลดเมื่อ : 20/11/2557

PDF19902 KBดาวน์โหลด
เปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมชาวพุทธ (ระดับชั้น ป.4 - ม.6)

อัพโหลดเมื่อ : 20/11/2557

PDF31140 KBดาวน์โหลด

สัมมนาชี้แจงการมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นําฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๙
อัพโหลดเมื่อ 3/10/2014

จดหมายเชิญโรงเรียนมาสัมมนาชี้แจงมารวมพลัง

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF158 KBดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กำหนดการสัมมนาชี้แจงวันรวมพลังฯ 25 ตุลาคม 2557

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF60 KBดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-สิ่งที่ควรรู้

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF64 KBดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-ฟอร์มแจ้งยืนยันการมาร่วมงาน สำหรับโรงเรียน

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF95 KBดาวน์โหลด
เอกสาร C3 (แบบฟอร์มขอรับทุนพระเทพญาณมหามุนี C3 และเงินสนับสนุนการเดินทาง โรงเรียนแกนนําฟื้นฟูศีลธรรมโลก 2557)

อัพโหลดเมื่อ : 1/12/2557

PDF68 KBดาวน์โหลด
เอกสาร C4 (แบบฟอร์มยืนยันการเดินทาง โรงเรียนแกนนําฟื้นฟูศีลธรรมโลก 2557)

อัพโหลดเมื่อ : 1/12/2557

PDF56 KBดาวน์โหลด
ใบสรุปรายชื่อเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น (ทพ. 02)

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF55 KBดาวน์โหลด
ใบประวัติเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น 2556

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF43 KBดาวน์โหลด
ใบสมัครโรงเรียน สณ02

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF64 KBดาวน์โหลด
ใบสมัครบรรพชาสามเณร(รายบุคคล)

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF3157 KBดาวน์โหลด
เอกสาร C5 (ใบสำคัญการลงทะเบียนเพื่อรับทุนพระเทพญาณมหามุนี 2557)

อัพโหลดเมื่อ : 1/12/2557

PDF136 KBดาวน์โหลด
เอกสาร C7 (ใบสำคัญการลงทะเบียนรถ)

อัพโหลดเมื่อ : 1/12/2557

PDF113 KBดาวน์โหลด
เอกสาร C8 (ใบสำคัญการลงทะเบียนรับทุนต้นสมบัติจักรพรรดิฯ 2557)

อัพโหลดเมื่อ : 1/12/2557

PDF155 KBดาวน์โหลด
เอกสาร C9 (ใบสรุปข้อมูลการลงทะเบียนรถ)

อัพโหลดเมื่อ : 1/12/2557

PDF159 KBดาวน์โหลด
สมุดรายงานผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี พ.ศ. 2557

อัพโหลดเมื่อ : 1/12/2557

PDF765 KBดาวน์โหลด

ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ค่ายV-Star Thailand (ระดับประเทศ)
อัพโหลดเมื่อ 2/10/2014

ประกาศรายชื่อ V-Star Thailand ปี7

อัพโหลดเมื่อ : 2/10/2557

XLSX44 KBดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อV-Star Thailand ปี7 (ม.ต้น)

อัพโหลดเมื่อ : 2/10/2557

PDF632 KBดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อV-Star Thailand ปี7 (ม.ปลาย)

อัพโหลดเมื่อ : 2/10/2557

PDF410 KBดาวน์โหลด

UGM Contest
อัพโหลดเมื่อ 19/9/2014

จดหมายเชิญโรงเรียนประกวด UGM Contest

อัพโหลดเมื่อ : 19/9/2557

JPG136 KBดาวน์โหลด
ใบสมัคร UGM Contest

อัพโหลดเมื่อ : 19/9/2557

DOCX28 KBดาวน์โหลด
ระเบียบการ UGM Contest

อัพโหลดเมื่อ : 19/9/2557

PDF281 KBดาวน์โหลด

จดหมายกิจกรรมกฐินสามัคคีเด็กดี V-Star รักษ์พระพุทธศาสนา
อัพโหลดเมื่อ 11/9/2014

จดหมายกิจกรรมกฐินสามัคคี2557

อัพโหลดเมื่อ : 13/9/2557

PDF1952 KBดาวน์โหลด

หนังสือสอบ โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค (ชั้นมัธยมศึกษา)
อัพโหลดเมื่อ 5/9/2014

กฎแห่งกรรม ระดับมัธยมศึกษา

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF5491 KBดาวน์โหลด
ชีวิตออกแบบได้

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF2720 KBดาวน์โหลด
ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF18046 KBดาวน์โหลด
มงคลชีวิต 38 ประการ

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF1772 KBดาวน์โหลด
โปสเตอร์อานุภาพ ทิศ 6 ด้านความดี

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF92188 KBดาวน์โหลด
โปสเตอร์อานุภาพ ทิศ 6 ด้านกิเลส

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF4922 KBดาวน์โหลด

หนังสือสอบ โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค (ชั้นประถมศึกษา)
อัพโหลดเมื่อ 5/9/2014

กฎแห่งกรรม ระดับประถมศึกษา

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF8397 KBดาวน์โหลด
ชีวิตออกแบบได้

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF2720 KBดาวน์โหลด
มงคลชีวิต 38 ประการ

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF1772 KBดาวน์โหลด
การ์ตูนห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย "ชุดวิเศษข้ามมิติ"

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF12728 KBดาวน์โหลด
การ์ตูนห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย "ผู้พิทักษ์ห้องนอน"

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF7789 KBดาวน์โหลด
การ์ตูนห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย "พ่อมดน้อยป่วนห้องเรียน"

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF10282 KBดาวน์โหลด
การ์ตูนห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย "แม่ครัวรุ่นใหม่"

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF8703 KBดาวน์โหลด
การ์ตูนห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย "อัศวินจิ๋ว ผจญภัยในร่างกาย"

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF6650 KBดาวน์โหลด

โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ AEC
อัพโหลดเมื่อ 13/1/2014

โครงการอุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณร ม.ปลาย ภาคฤดูร้อน

อัพโหลดเมื่อ : 13/1/2557

JPG150 KBดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดล่าสุด

จดหมาย Shining Star Camp ค่ายเส้นทางดาวแห่งความดีสู่ทูตสันติภาพ
อัพโหลดเมื่อ 26/2/2015

letter Shining Star Camp

อัพโหลดเมื่อ : 26/2/2558

PDF1940 KBดาวน์โหลด

รายละเอียดและเกณฑ์การคัดเลือก หน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
อัพโหลดเมื่อ 13/1/2015

รายละเอียดและเกณฑ์การคัดเลือก VQA (ร.ร.)

อัพโหลดเมื่อ : 13/1/2558

DOCX34 KBดาวน์โหลด
รายละเอียดและเกณฑ์การคัดเลือก VQA (เขตพื้นที่การศึกษา)

อัพโหลดเมื่อ : 13/1/2558

DOCX37 KBดาวน์โหลด

แบบประเมินตนเองและวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้ารับการประเมินรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star Quality Award : VQA) 2558
อัพโหลดเมื่อ 2/1/2015

[WORD] แบบประเมินตนเองสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

อัพโหลดเมื่อ : 2/1/2558

DOCX59 KBดาวน์โหลด
[WORD] วิธีการเขียน SAR เขตพื้นที่

อัพโหลดเมื่อ : 2/1/2558

DOCX45 KBดาวน์โหลด
[WORD] กำหนดการประเมิน VQA ระดับประเทศ

อัพโหลดเมื่อ : 2/1/2558

DOCX25 KBดาวน์โหลด
[WORD] แบบตอบรับการร่วมงาน (เขตพื้นที่)

อัพโหลดเมื่อ : 2/1/2558

DOCX18 KBดาวน์โหลด
[WORD] ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงาน

อัพโหลดเมื่อ : 2/1/2558

DOCX34 KBดาวน์โหลด

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4
อัพโหลดเมื่อ 16/12/2014

หลักการและเหตุผล

อัพโหลดเมื่อ : 16/12/2557

PDF52 KBดาวน์โหลด
กำหนดการ

อัพโหลดเมื่อ : 16/12/2557

XLSX25 KBดาวน์โหลด
จดหมาย

อัพโหลดเมื่อ : 16/12/2557

PDF870 KBดาวน์โหลด
ใบตอบรับ

อัพโหลดเมื่อ : 16/12/2557

PDF159 KBดาวน์โหลด

จดหมายทุนต้นสมบัติอาสาสมัคร
อัพโหลดเมื่อ 2/12/2014

จดหมายทุนต้นสมบัติอาสาสมัคร

อัพโหลดเมื่อ : 2/12/2557

PDF474 KBดาวน์โหลด