▲ กลับด้านบน

เอกสารปักหมุด

สัมมนาชี้แจงการมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นําฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๙
อัพโหลดเมื่อ 3/10/2014

จดหมายเชิญโรงเรียนมาสัมมนาชี้แจงมารวมพลัง

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF158 KBดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กำหนดการสัมมนาชี้แจงวันรวมพลังฯ 25 ตุลาคม 2557

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF60 KBดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-สิ่งที่ควรรู้

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF64 KBดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-ฟอร์มแจ้งยืนยันการมาร่วมงาน สำหรับโรงเรียน

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF95 KBดาวน์โหลด
เอกสาร C3 ปี 2557

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF68 KBดาวน์โหลด
เอกสาร C4 ปี 2557

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF56 KBดาวน์โหลด
ใบสรุปรายชื่อเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น (ทพ. 02)

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF55 KBดาวน์โหลด
ใบประวัติเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น 2556

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF43 KBดาวน์โหลด
ใบสมัครโรงเรียน สณ02

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF64 KBดาวน์โหลด
ใบสมัครบรรพชาสามเณร(รายบุคคล)

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF3157 KBดาวน์โหลด

ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ค่ายV-Star Thailand (ระดับประเทศ)
อัพโหลดเมื่อ 2/10/2014

ประกาศรายชื่อ V-Star Thailand ปี7

อัพโหลดเมื่อ : 2/10/2557

XLSX44 KBดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อV-Star Thailand ปี7 (ม.ต้น)

อัพโหลดเมื่อ : 2/10/2557

PDF632 KBดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อV-Star Thailand ปี7 (ม.ปลาย)

อัพโหลดเมื่อ : 2/10/2557

PDF410 KBดาวน์โหลด

UGM Contest
อัพโหลดเมื่อ 19/9/2014

จดหมายเชิญโรงเรียนประกวด UGM Contest

อัพโหลดเมื่อ : 19/9/2557

JPG136 KBดาวน์โหลด
ใบสมัคร UGM Contest

อัพโหลดเมื่อ : 19/9/2557

DOCX28 KBดาวน์โหลด
ระเบียบการ UGM Contest

อัพโหลดเมื่อ : 19/9/2557

PDF281 KBดาวน์โหลด

สัมมนาชี้แจงการมารวมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9
อัพโหลดเมื่อ 13/9/2014

จดหมายเชิญโรงเรียนงานสัมมนาชี้แจงการมาร่วมงานวันรวมพลังฯ

อัพโหลดเมื่อ : 13/9/2557

PDF158 KBดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.กำหนดการสัมมนา

อัพโหลดเมื่อ : 13/9/2557

PDF60 KBดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.การเตรียมตัวมาร่วมสัมมนา

อัพโหลดเมื่อ : 13/9/2557

PDF64 KBดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.ฟอร์มแจ้งยืนยันข้อมูลการเข้าร่วมสัมมนา

อัพโหลดเมื่อ : 13/9/2557

PDF95 KBดาวน์โหลด
เอกสาร C3 ปี 2557

อัพโหลดเมื่อ : 13/9/2557

PDF68 KBดาวน์โหลด
เอกสาร C4 ปี 2557

อัพโหลดเมื่อ : 13/9/2557

PDF56 KBดาวน์โหลด
( ทพ. 02) ใบสรุปรายชื่อเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น

อัพโหลดเมื่อ : 13/9/2557

PDF55 KBดาวน์โหลด
ใบประวัติเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น

อัพโหลดเมื่อ : 13/9/2557

PDF43 KBดาวน์โหลด
ใบสมัครโครงการบรรพชาสามเณร สณ02 (โรงเรียน)

อัพโหลดเมื่อ : 13/9/2557

PDF64 KBดาวน์โหลด
ใบสมัครบรรพชาสามเณร(รายบุคคล)

อัพโหลดเมื่อ : 13/9/2557

PDF3157 KBดาวน์โหลด
สมุดรายงานผลการดำเนินงานฯ

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF765 KBดาวน์โหลด

จดหมายกิจกรรมกฐินสามัคคีเด็กดี V-Star รักษ์พระพุทธศาสนา
อัพโหลดเมื่อ 11/9/2014

จดหมายกิจกรรมกฐินสามัคคี2557

อัพโหลดเมื่อ : 13/9/2557

PDF1952 KBดาวน์โหลด

หนังสือสอบ โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค (ชั้นมัธยมศึกษา)
อัพโหลดเมื่อ 5/9/2014

กฎแห่งกรรม ระดับมัธยมศึกษา

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF5491 KBดาวน์โหลด
ชีวิตออกแบบได้

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF2720 KBดาวน์โหลด
ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF18046 KBดาวน์โหลด
มงคลชีวิต 38 ประการ

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF1772 KBดาวน์โหลด
โปสเตอร์อานุภาพ ทิศ 6 ด้านความดี

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF92188 KBดาวน์โหลด
โปสเตอร์อานุภาพ ทิศ 6 ด้านกิเลส

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF4922 KBดาวน์โหลด

หนังสือสอบ โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค (ชั้นประถมศึกษา)
อัพโหลดเมื่อ 5/9/2014

กฎแห่งกรรม ระดับประถมศึกษา

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF8397 KBดาวน์โหลด
ชีวิตออกแบบได้

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF2720 KBดาวน์โหลด
มงคลชีวิต 38 ประการ

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF1772 KBดาวน์โหลด
การ์ตูนห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย "ชุดวิเศษข้ามมิติ"

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF12728 KBดาวน์โหลด
การ์ตูนห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย "ผู้พิทักษ์ห้องนอน"

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF7789 KBดาวน์โหลด
การ์ตูนห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย "พ่อมดน้อยป่วนห้องเรียน"

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF10282 KBดาวน์โหลด
การ์ตูนห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย "แม่ครัวรุ่นใหม่"

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF8703 KBดาวน์โหลด
การ์ตูนห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย "อัศวินจิ๋ว ผจญภัยในร่างกาย"

อัพโหลดเมื่อ : 5/9/2557

PDF6650 KBดาวน์โหลด

แบบประเมินตนเองและวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อเข้ารับการประเมินรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star Quality Award : VQA) 2557
อัพโหลดเมื่อ 26/8/2014

[PDF] กำหนดการการประเมินรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก

อัพโหลดเมื่อ : 22/9/2557

PDF79 KBดาวน์โหลด
[PDF] วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

อัพโหลดเมื่อ : 22/9/2557

PDF191 KBดาวน์โหลด
[PDF] แบบประเมินตนเอง ประเภทสุดยอดต้นแบบ

อัพโหลดเมื่อ : 22/9/2557

PDF508 KBดาวน์โหลด
[PDF] แบบประเมินตนเอง ประเภทสุดพัฒนาสู่ความเป็นตนแบบ ด้านความดีสากล

อัพโหลดเมื่อ : 22/9/2557

PDF318 KBดาวน์โหลด
[PDF] แบบประเมินตนเอง ประเภทสุดพัฒนาสู่ความเป็นตนแบบ ด้านเครือข่าย บวร

อัพโหลดเมื่อ : 22/9/2557

PDF346 KBดาวน์โหลด
[PDF] แบบประเมินตนเอง ประเภทสุดพัฒนาสู่ความเป็นตนแบบ ด้านเครือข่ายเยาวชน

อัพโหลดเมื่อ : 22/9/2557

PDF343 KBดาวน์โหลด
[WORD] กำหนดการการประเมินรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก

อัพโหลดเมื่อ : 22/9/2557

DOCX30 KBดาวน์โหลด
[WORD] วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

อัพโหลดเมื่อ : 22/9/2557

DOCX62 KBดาวน์โหลด
[WORD] แบบประเมินตนเอง ประเภทสุดยอดต้นแบบ

อัพโหลดเมื่อ : 22/9/2557

DOCX129 KBดาวน์โหลด
[WORD] แบบประเมินตนเอง ประเภทสุดพัฒนาสู่ความเป็นตนแบบ ด้านความดีสากล

อัพโหลดเมื่อ : 22/9/2557

DOCX87 KBดาวน์โหลด
[WORD] แบบประเมินตนเอง ประเภทสุดพัฒนาสู่ความเป็นตนแบบ ด้านเครือข่าย บวร

อัพโหลดเมื่อ : 22/9/2557

DOCX94 KBดาวน์โหลด
[WORD] แบบประเมินตนเอง ประเภทสุดพัฒนาสู่ความเป็นตนแบบ ด้านเครือข่ายเยาวชน

อัพโหลดเมื่อ : 22/9/2557

DOCX93 KBดาวน์โหลด

โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ AEC
อัพโหลดเมื่อ 13/1/2014

โครงการอุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณร ม.ปลาย ภาคฤดูร้อน

อัพโหลดเมื่อ : 13/1/2557

JPG150 KBดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดล่าสุด

บัตรชมนิทรรศการ
อัพโหลดเมื่อ 22/10/2014

บัตรชมนิทรรศการ v-star 2014

อัพโหลดเมื่อ : 22/10/2557

JPG160 KBดาวน์โหลด

สัมมนาชี้แจงการมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นําฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๙
อัพโหลดเมื่อ 3/10/2014

จดหมายเชิญโรงเรียนมาสัมมนาชี้แจงมารวมพลัง

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF158 KBดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 กำหนดการสัมมนาชี้แจงวันรวมพลังฯ 25 ตุลาคม 2557

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF60 KBดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-สิ่งที่ควรรู้

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF64 KBดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-ฟอร์มแจ้งยืนยันการมาร่วมงาน สำหรับโรงเรียน

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF95 KBดาวน์โหลด
เอกสาร C3 ปี 2557

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF68 KBดาวน์โหลด
เอกสาร C4 ปี 2557

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF56 KBดาวน์โหลด
ใบสรุปรายชื่อเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น (ทพ. 02)

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF55 KBดาวน์โหลด
ใบประวัติเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น 2556

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF43 KBดาวน์โหลด
ใบสมัครโรงเรียน สณ02

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF64 KBดาวน์โหลด
ใบสมัครบรรพชาสามเณร(รายบุคคล)

อัพโหลดเมื่อ : 3/10/2557

PDF3157 KBดาวน์โหลด

ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ค่ายV-Star Thailand (ระดับประเทศ)
อัพโหลดเมื่อ 2/10/2014

ประกาศรายชื่อ V-Star Thailand ปี7

อัพโหลดเมื่อ : 2/10/2557

XLSX44 KBดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อV-Star Thailand ปี7 (ม.ต้น)

อัพโหลดเมื่อ : 2/10/2557

PDF632 KBดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อV-Star Thailand ปี7 (ม.ปลาย)

อัพโหลดเมื่อ : 2/10/2557

PDF410 KBดาวน์โหลด

โครงการปฏิบัติธรรมครูผู้นำบุญ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูผู้นำบุญแกนหลัก level 2 12-17ตค สุขสว่าง
อัพโหลดเมื่อ 30/9/2014

จดหมาย level 2 12-17ตค สุขสว่าง

อัพโหลดเมื่อ : 30/9/2557

JPG146 KBดาวน์โหลด
สิ่งที่ควรทราบ level 2 12-17ตค สุขสว่าง

อัพโหลดเมื่อ : 30/9/2557

JPG129 KBดาวน์โหลด
ใบตอบรับ level 2 12-17ตค สุขสว่าง

อัพโหลดเมื่อ : 30/9/2557

JPG153 KBดาวน์โหลด
กำหนดการหน้าที่ 1 level 2 12-17ตค สุขสว่าง

อัพโหลดเมื่อ : 1/10/2557

JPG216 KBดาวน์โหลด
กำหนดการหน้าที่ 2 level 2 12-17ตค สุขสว่าง

อัพโหลดเมื่อ : 1/10/2557

JPG173 KBดาวน์โหลด

โครงการปฏิบัติธรรมครูผู้นำบุญ หลักสูตรครูผู้นำบุญ level 1 19-24 ตค world peace
อัพโหลดเมื่อ 30/9/2014

จดหมาย level 1 19-24 ตค world peace

อัพโหลดเมื่อ : 30/9/2557

JPG158 KBดาวน์โหลด
สิ่งที่ควรทราบในการอบรม level 1 19-24 ตค world peace

อัพโหลดเมื่อ : 30/9/2557

JPG134 KBดาวน์โหลด
ใบตอบรับโครงการ level 1 19-24 ตค world peace

อัพโหลดเมื่อ : 30/9/2557

JPG156 KBดาวน์โหลด
กำหนดการหน้าที่ 1 level 1 19-24 ตค world peace

อัพโหลดเมื่อ : 1/10/2557

JPG220 KBดาวน์โหลด
กำหนดการหน้าที่ 2 level 1 19-24 ตค world peace

อัพโหลดเมื่อ : 1/10/2557

JPG165 KBดาวน์โหลด